VerhuurvoorwaardenVerhuurder gaat alleen akkoord als de huurvoorwaarden getekend zijn door de huurder. Huurperiode in overleg.

*Geldige identiteitskaart meenemen*
Borg is 1x Huurbedrag + 10%

Algemene verhuur voorwaarden Aletta´s Verkleedhuis .  
 1. Toepasselijkheid : 

Deze algemene voorwaarden ( hieronder verder aangeduid als AV ) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Verhuurhuis Aletta en ` Sint op Visite` met huurders geslotenm en betreffende de in deze algemene voorwaarden genoemde kleding en of accessoires tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Defenities : 
       In de AV wordt verstaan onder :
Verhuurder : Aletta’s Verhuurhuis of “Sint op Visite”
Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst kleding of accessoires huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Kleding/accessoires : Alle kleding en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, en de daarbij behorende losse accessoires.
Afhaallocatie : Perceel Schuinpad 6 te Wolvega

 1. Huurperiode:
De kleding wordt verhuurd voor een bepaalde periode. De kleding/accessoires kan worden gehaald en gebracht op de afgesproken tijden.  
 1. Tarieven :
De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als de huurder de huurprijs volledig heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Niet alle afgebeelde accessoires zijn bij de prijs inbegrepen.
 1. Annulering :
Indien de huurder bij verhuurder een reservering heeft voor te huren kleding/accessoires en daar vervolgens van wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert:
 • Tot 48 uur voor aanvang contract krijgt huurder 75% van het verschuldigde bedrag terug.                                    
 •  Binnen 48 uur voor aanvang contract krijgt de huurder 50% van het verschuldigde bedrag terug.
 •  Op de dag dat de huurperiode ingaat wordt geen geld teruggegeven. Dit geld ook voor het niet afhalen zonder annulering.

 1. Legitimatieplicht :
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan de verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van een rechtsgeldig legitimatiebewijs. Verhuurder zal tevens naar de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.
 1. Afhaal:
Wanneer huurder de goederen af komt halen, kan deze de kleding controleren. Bij akkoord van de kleding tekent de huurder hiervoor en wordt de borg voldaan. Huurder kan dan de kleding ontvangen.
 1. Gebruik:
De huurder zal de kleding uitsluitend gebruiken voor het  doel waarvoor deze bestemd is. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan en met netheid en zorg behandelen.
 1. Retour :
De kleding dient in goede staat, maar ongewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt verstaan : scheuren , brand –en of schroeiplekken. Niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken. Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van kostuums en accessoires. Bij te laat terugbrengen van de kleding geldt een verschuldigde huur van 50% per dag. In geval van problemen kunt U altijd contact met ons opnemen.
 1. borg :
Naast de huurprijs wordt er nog een borg betaald. De borg wordt bij afhalen voldaan en terugbetaald na controle van kostuum/accessoires na gebruik huurperiode. ( borg = huurprijs +10% van huurbedrag)
 1. Basiskostuum :
          Het basiskostuum bestaat uit de beschrijving van het gehuurde in catalogus of anders afgesproken met huurder.